Základom firmenej identity je LOGO – ZNAČKA, pod ktorou Vás budú poznať Vaši zákazníci a partneri.
Pri jeho tvorbe vychádzame z hlavného zamerania a poslania Vašej spoločnosti. Berieme do úvahy aj Vaše osobné preferencie a snažíme sa zohľadniť všetky požiadavky.

Logo Vám dodáme v rôznych formátoch, aby ste ho mali pripravené pre rôzne účely. Definujeme farebnosť.
V prípade záujmu vypracujeme Dizajn manuál.

Daľšími materiálmi firemnej identity sú vizitky, pečiatky, hlavičkové papiere, poznámkové bloky, obaly, zakladače.

Z našich prác

Logo, vizitky
Logo, Business Cards, Notepads
DEC - logotype, Business Cards
3D vizualization
Logo Corpia Group
DSC Mostáreň - logo, stationary

Pri práci používame

Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe Photoshop